Danakosha Finland
Danakosha Finland

Tiibetinbuddhalainen nyingma-perinteen dharmayhteisö

Hänen Pyhyytensä Taklung Tsetrul Rinpochen elämäkerta

Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche oli Nyingma-koulukunnan suurimpia elossaolevia mestareita ja toimi Nyingma-koulukunnan johtajana.

Hän syntyi vuonna 1926 Keski-Tiibetissä, lähellä kuuluisaa Yardrok-järveä, jonne Guru Rinpoche oli jättänyt kädenjälkensä. Hänen synnyinpaikkansa lähellä, Taklungin alueella, sijaitsi arvostettuun Thubten Dorje Drakin luostariin, yhteen Nyingma-perinteen kuudesta emoluostarista, kuuluva, Pohjoisia Aarteita (Jang Ter) ylläpitävä Taklung Tse Nyingma-luostari.

1800-luvulla suuri Khenpo Namkha Longyang Dorje Drakista tunnisti luostarin tavallisen munkin, Ngok Chöku Dorjen, tulkuksi. Tämä tulku jatkoi opintojaan ja harjoitteli tavallisten munkkien tapaan, ja vähitellen hän saavutti vajracharyan aseman. Hän omisti koko elämänsä harjoitukselle ja korkeimman saavutuksen todellistamiselle. Kerrotaan, että Ngokin erityinen suojelija, loistelias Dusolma-jumalatar, vannoi palvelevansa häntä. Hänen inkarnaationsa (Tubten Chökyi Nyima) eteni myös tavallisena munkkina acharyaksi, mutta siirtyi puhtaisiin maailmoihin nuoressa iässä. Yhdeksäs Dordrak Rigdzin, Chöwang Nyamnyi Dorje, tunnisti Kyabje Taklung Tsetrul Rinpochen hänen seuraavaksi jälleensyntymäksi meditaatiossa saamansa näyn perusteella.

Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche saapui Taklung Tse -luostariin ja vastaanotti ensimmäisen ordinaationsa sekä tulkun arvon ja virkaanasettamisen ollessaan viisivuotias. Kun hän oli kahdeksanvuotias hänelle luovutettiin emoluostarin Dorje Drakin korkein dharmaistuin. Hän opiskeli ja hänestä tuli kaikkien luostaritaiteiden ja rituaalien etevä taitaja. Neljäntoista vuoden iästä hän opiskeli Pawo Rinpochen johdolla, joka oli Khenpo Thubten Gyaltsenin oppilas, suuren Dzogchen-mestarin Khenpo Shengan läheinen oppilas. Kun hän oli viidentoista ikäinen, Gotsa-luostarin vanhempi khenpo, joka oli edesmenneen Dordrak Rigdzinin henkilökohtainen oppilas, antoi koko Jangter-kokonaisuuden transmissiot silloiselle Dordrak Rigdzinille Namdrol Gyatsolle. Tuolloin Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche sai myös suurimman osan sen initiaatioista ja sen dzogchen-ohjeet.

Kaksikymmentävuotiaana Taklung Tsetrul Rinpoche vastaanotti Rinchen Terdzö -termaopetukset silloiselta Shechen Rabjam Rinpochelta kokonaisuudessan. Mindrolling-luostarin ritriittimestarilta ja edelliseltä Lalung Sungtrul Rinpochelta hän sai sai lähes kaikki Padma Lingpan aarteet ja Golok Chewo Rinpochelta hän sai kaikkitietävän Longchen Rabjamin Seitsemän aarretta ja muita opetuksia. Dorje Drakissa hän vastaanotti kaikki Jangter-termat sekä Kama-opetukset eli suulliset ohjeet, ja neuvot mielen luonnon tunnistamiselle. Hän jäi khenpoksi Dodrak-luostariin moneksi vuodeksi, ja sen jälkeen hänet kutsuttiin takaisin hänen omaan Taklung-luostariinsa.

H.H. Dalai Lama ja H.H. Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

H.H. Dalai Lama and H.H. Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche

Buddhan parinirvanan 2500 juhlavuonna Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche matkusti perheenjäsentensä kanssa pyhiinvaellukselle Intiaan. Tilanne Tiibetissä paheni pahenemistaan vuosi vuodelta kunnes sinne ei enää voinut jäädä, ja niinpä vuonna 1959 hän poistui salaa kotimaastaan muutaman kumppanin kanssa. Saavuttuaan Intiaan he suuntasivat Sikkimiin, jossa Kyabje Taklung Tsetrul Rinpche oleskeli kaksi vuotta.

Rumtekin luostarissa hän vastaanotti Kagyu-linjan mantra-aarteet H.P. 16. Karmapalta. Kalinpongissa hän sai täydelliset terma-aarteet ja Nyingma-linjan Kama-opetukset, tietyt dharma-aarteet Dudjom Lingpan linjasta Kyabje Dudjom Rinpochelta. Bhutanissa hän vastaanotti Mipham Rinpochen kootut opetukset Dilgo Khyentse Rinpochelta, sekä Longchen nyingthigin ydinopetusten transmissiot, sekä muita Dzogchen-opetuksia ja tantroja.

Myöhemmin Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche siirtyi uuteen tiibetiläiseen siirtokuntaan Intian Shimlassa, missä hän työskenteli yhdessä pakallisen yhteisön ja viranomaisten ja HP. Dalai Laman toimiston kanssa perustaakseen uuden Dorje Drak dharmaistuimen maanpakoon voidakseen vaalia, kehittää ja jakaa Jangter-linjan opetuksia, koska Thubten Dorje Drak -luostari Tiibetissä oli tuhottu kokonaan. Tänä päivänä siellä on 80 munkkia, monet heistä ritriiteissä. Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche on antanut Jangter-linjan perinteen ja muita initiaatioita ja perinteensiirtoja eri perimyslinjojen merkittävien lamojen pyynnöstä monissa luostareissa Bhutanissa, Intiassa ja Nepalissa, sellaisten kuin Namkhai Nyingpo Rinpoche Bhutanissa, Kyabje Penor Rinpoche Mysoressa ja Dilgo Khyentse Rinpoche Nepalin Shechenissä. Tämän lisäksi hän jatkuvasti antaa ohjeita, initiaatioita tai antaa ohjeita valmisteleviin tai varsinaisiin harjoituksiin kaikille jotka tulevat dharmaopetusta pyytämään heidän tarpeidensa mukaisesti.

Kyabje Trulshig Rinpochen parinirvanan jälkeen hänen seuraajansa valitsemisesta Nyingma-luostarien johtajaksi päätettiin kuuden eri perinteen edustajan ja kahden Nyingma-koulukunnan edustajan kesken Tiibetin pakolaishallituksessa. Maaliskuun 6. päivänä 2012 kuuden Nyingmapan emoluostarin sekä Tiibetin pakolaishallituksen edustajat saapuivat tapaamiseen Taklung Tsetrul Rinpochen kanssa Intian Shimlassa. He ojensivat symboliset ruumiin, puheen ja mielen uhraukset Rinpochelle, selostivat käyntinsä tarkoituksen ja pyysivät Rinpochea ottamaan vastaan Nyingma-koulukunnan johtajan aseman. Hieman harkittuaan hän vastasi, että jos kunnianarvoisa Khochen Rinpoche avustaisi häntä samalla tavalla kuin tämä oli avustanut Kyabje Trulshik Rinpochea, hän ottaisi tehtävän vastaan. Tämä oli suuri ilon aihe kaikille, ja sen jälkeen kun HP. Dalai Laman kanssa oli pidetty vastaanotto, laadittiin muodollinen ilmoitus ja kaikki edustajat osallistuivat Kyabje Taklung Tsetrul Rinpochelle osoitettuihin pitkän elämän rukouksiin.

Ylhäisen muinaisten käännösten koulukunnan kruununkoriste, toiveet täyttävä jalokivi, turvautumisen kohteiden herra, Hänen Pyhyytensä Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche siirtyi parinirvanaan 23.12.2015. Hänen Pyhyytensä näytti viimeisen toiminnan, valaistuneen pyrkimyksensä siirtämisen toiseen maailmaan, kääntääkseen kohti dharmaa mielet jotka tulee kesyttää. Hän oleili tässä maailmassa 89 vuotta ja toi mittaamatonta hyötyä ja onnellisuutta koko maailmaan.

Vierailut Suomeen

Hänen Pyhyytensä osoitti suurta ystävällisyyttä kaikille tunteville olennoille, ja erityisesti Suomen buddhalaisille. Hänen Pyhyytensä vieraili Suomessa Danakoshan kutsusta vuosina 2008, 2009 ja 2014.

Vuonna 2008 Hänen Pyhyytensä antoi ystävällisesti voimansiirron rauhaisaan Padmasambhavaan Guru Chöwangin aarteesta; voimansiirron Seitsemän rivin rukoukseen ja välityksen sataankahdeksaan Seitsemän rivin rukoukseen perustuvaan toimintaan Apong Tertonin löytämästä dharma-aarteesta; ja voimansiirron Guru Rinpochen raivoisaan muotoon Vajrapanin, Hayagrivan ja Garudan muodossa Longchen Nyingthigistä.

Vuonna 2009 Hänen Pyhyytensä antoi suopeasti voimansiirron Kagyeen eli Kahdeksaan herukaan Rigdzin Godemin Pohjoisista aarteista; Lama gong duun eli Gurun sydämen ruumiillistumaan Sangye Lingpan, Tiibetin ensimmäisen tertönin eli aarteenpaljastajan aarteesta; Dorje Phurbaan eli Vajrakilayaan Minling Terchen Gyurme Dorjen, Mindrollingin luostarin perustajan dharma-aarteesta; ja opetuksen Phowaan Longchen Nyingthigistä. Hänen Pyhyytensä antoi myös joillekin oppilaille perinteensiirron Rigdzin Jigme Lingpan Suuren täydellisyyden Yeshe Lamaan.

Vuonna 2014 Hänen Pyhyytensä antoi voimansiirron koko Konchog chiduun: Guru Rinpochen rauhalliseen, raivoisaan ja salaiseen muotoon sekä Guru Rinpochen pitkän elämän muotoon, Orgyen Tsepagmeen. Lisäksi Tulku Dakpa Rinpoche esitti syvän toiveen, että Hänen Pyhyytensä siunaisi koko Suomen. Niinpä Hänen Pyhyytensä teki useiden Danakoshan sanghan jäsenten kanssa 2000 kilometrin autokiertueen läpi Suomen Helsingistä äkäslompoloon ja takaisin.

Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche ja Tulku Dakpa Rinpoche

Kyabje Taklung Tsetrul Rinpoche ja Suomen sanghaa

Vieraile vuoden 2008 tapahtuman sivulla.
Vieraile vuoden 2009 tapahtuman sivulla.
Vieraile vuoden 2014 tapahtuman sivulla.

Copyright © 2016 Danakosha Dharma Center